Algemene voorwaarden

Privacybeleid

Bijgewerkt op 01 maart 2024

Inleiding

Dit privacybeleid ("beleid") is van toepassing op de verwerking van uw persoonsgegevens door TopiTopa. Hieronder vindt u informatie over hoe we verzamelen, gebruiken, communiceren, overdragen en opslaan van uw persoonlijke gegevens en hoe u uw rechten kunt uitoefenen.  

sendmyjobs verbindt zich ertoe de persoonsgegevens die het verzamelt en verwerkt te beschermen en te respecteren. Hiertoe voldoet sendmyjobs aan Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG ("GDPR") en de Belgische wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens?

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door de naamloze vennootschap TOPITOPA (hierna "TopiTopa", "wij" of "ons" of "sendmyjobs" genoemd) waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Tervurenlaan, 266 E, bus 9, 1150 Sint-Pieters-Woluwe en die ingeschreven is bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0761.773.365.

Als u vragen hebt over de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken of als u een van uw rechten zoals hieronder beschreven wilt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen via het e-mailadres info@sendmyjobs.com of ons schrijven op het volgende adres:

Als u vragen of zorgen hebt over de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens verwerken en gebruiken, of als u een van de onderstaande rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op via info@sendmyjobs.com of schrijf naar

TopiTopa S.R.L. (sendmyjobs)

Tervurenlaan, 266 E, bus 9

1150 Brussel

BELGIË

Wat betekent "persoonlijke gegevens"?

"Een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator, zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator, of aan de hand van een of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor zijn of haar fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

Welke persoonlijke gegevens verzamelen we?

Om de door sendmyjobs aangeboden functies te kunnen aanbieden, moeten wij persoonsgegevens over u verwerken. Dus, door onze website ww.sendmyjobs.com te bezoeken en erop te surfen of door op een andere manier met ons in contact te komen (e-mail, telefoon of andere), geeft u ons toestemming om de volgende persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken:

 • uw IP-adres, dat automatisch door de server wordt gedetecteerd telkens wanneer u ons platform bezoekt, evenals gegevens uit cookies die op uw apparaat zijn opgeslagen, zoals identificatiegegevens;
 • informatie die u verstrekt wanneer u zich inschrijft op het platform van sendmyjobs: uw naam, voornaam, bedrijfsnaam, mobiel nummer;
 • - alle informatie, inhoud en communicatie (bijv. video's, foto's, metadata) die u verstrekt via de door sendmyjobs aangeboden diensten.
 • informatie over uw gebruik van het sendmyjobs platform, zoals de pagina's en accounts waarmee u interageert en alle andere inhoud die u indient.
 • alle andere informatie die u vrijwillig aan ons hebt verstrekt.

Waarom verwerken we persoonlijke gegevens en hoe worden ze gedeeld?

We gebruiken uw persoonlijke gegevens om u op de volgende manieren van onze diensten te voorzien:

 • Het verlenen van onze diensten :
  • Je profiel is zichtbaar voor alle medewerkers van sendmyjobs;
  • We maken gebruik van serviceproviders om onze diensten te leveren (bijv. websiteonderhoud, beveiligingsverbeteringen, analyse, marketing, enz.) Deze dienstverleners hebben toegang tot uw persoonlijke gegevens zodat wij u onze diensten kunnen leveren en zij mogen deze gegevens niet bekendmaken of gebruiken voor andere doeleinden;
  • add-ons: we gebruiken je gegevens om de add-ons die we je tonen te personaliseren;
 • Voor analyse: we gebruiken informatie met betrekking tot uw activiteit op onze website om de adverteerder te helpen de effectiviteit van zijn advertenties te meten (bijvoorbeeld: het aantal weergaven van een advertentie);  
 • Voldoen aan onze wettelijke verplichtingen: we kunnen verplicht zijn om uw persoonsgegevens te delen om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust (bijv. een gerechtelijke procedure). In dit geval zullen we proberen om, binnen de grenzen van onze wettelijke verplichtingen, de betrokken personen hiervan op de hoogte te stellen.

Op welke wettelijke basis verwerken wij uw persoonlijke gegevens?

De doeleinden waarvoor we uw persoonlijke gegevens gebruiken en de rechtsgrondslag waarop we dat doen, zijn de volgende:

 • Als het nodig is om om u te voorzien van onze diensten (uitvoering van een contract) dat u met ons bent aangegaan of van plan bent aan te gaan;
 • Als u ons uw toestemming om ze te gebruiken wanneer u zich inschrijft op sendmyjobs ;
 • Als het nodig is om naleving van een wettelijke verplichting. Dit omvat onze verplichting om uw identiteit te verifiëren wanneer u een van uw rechten onder de Data Protection Act wilt uitoefenen;
 • Als dit nodig is voor onze legitiem belang zoals het verbeteren van de website.

Hoe lang bewaren we uw persoonlijke gegevens?

We bewaren je persoonsgegevens zo lang als nodig is om de doeleinden te vervullen waarvoor we deze gegevens verzamelen en verwerken en om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen of totdat je je account op ons platform hebt verwijderd. We kunnen uw gegevens langer bewaren om onze rechten en die van onze klanten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

Als je je account verwijdert, verwijderen we alle bijbehorende inhoud (publicaties, foto's, enz.) en kun je deze informatie later niet meer ophalen.

Behandelingslocaties

Persoonlijke gegevens worden waar mogelijk opgeslagen en verwerkt binnen de Europese Unie, maar kunnen worden overgedragen naar en opgeslagen op een bestemming buiten de Europese Unie. De gegevens kunnen ook worden verwerkt door personeel dat buiten de Europese Unie actief is en voor een van onze leveranciers werkt. We nemen alle redelijke stappen om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig worden verwerkt in overeenstemming met dit Privacybeleid.

We hebben stappen ondernomen om ervoor te zorgen dat alle persoonlijke gegevens adequaat worden beschermd en dat alle overdrachten van persoonlijke gegevens buiten de Europese Unie rechtmatig zijn. Wanneer we persoonlijke gegevens buiten de Europese Unie overdragen aan een land waarvan de Europese Commissie niet heeft vastgesteld dat het een passend beschermingsniveau biedt voor persoonlijke gegevens, vindt de overdracht plaats onder een overeenkomst die voldoet aan de vereisten van de Europese Unie voor de overdracht van persoonlijke gegevens buiten de Europese Unie.

Uw rechten

U hebt de volgende rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens:

 • Recht om toegang te vragen tot uw informatie;
 • Het recht om uw gegevens te laten corrigeren als deze onjuist of niet actueel zijn (u kunt de persoonlijke gegevens die u zelf hebt verstrekt wijzigen op het boekingsplatform van onze website);
 • Recht op het wissen van uw gegevens, hoewel dit recht beperkt kan zijn vanwege onze wettelijke verplichtingen;
 • Het recht om kosteloos een kopie van uw gegevens te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat, en om deze door te geven aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke;
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens en om de verwerking van uw gegevens te beperken, hoewel dit recht beperkt kan zijn vanwege onze wettelijke verplichtingen;
 • om ons te verzoeken de verwerking van uw gegevens in de toekomst te beperken, hoewel dit recht beperkt kan zijn zodat we aan onze wettelijke verplichtingen kunnen voldoen, en om uw toestemming op elk moment in te trekken om een van de redenen waarvoor we uw persoonlijke gegevens hebben verzameld.

Als u een van deze rechten kosteloos wilt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen via [info@sendmyjobs.com] of ons schrijven op het volgende adres:

TopiTopa S.R.L. (sendmyjobs)

Tervurenlaan, 266 E, bus 9

1150 Brussel

Beveiliging

Wij nemen de beveiliging van uw persoonlijke gegevens zeer serieus en doen ons best om deze te beschermen en onbevoegde toegang te voorkomen. We gebruiken strikte procedures en beveiligingsfuncties om je persoonlijke gegevens te beschermen. Onze medewerkers zijn ook goed geïnformeerd over gegevensbescherming, vertrouwelijkheid en beveiliging.

Helaas is en kan de overdracht van informatie via internet niet volledig veilig zijn. Hoewel we ons best doen om je persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen we de veiligheid van gegevens die je via onze website naar ons verstuurt niet garanderen; elke overdracht is op eigen risico en, behalve in gevallen van fraude of kwade opzet, aanvaarden we geen aansprakelijkheid in dit opzicht. Zodra we uw gegevens hebben ontvangen, gebruiken we strikte procedures en beveiligingsfuncties om onbevoegde toegang te voorkomen.

Inbreuken op de beveiliging

Alles is in het werk gesteld om een dergelijk incident te voorkomen, maar in het onwaarschijnlijke geval van een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens, zullen de betrokkenen onmiddellijk op de hoogte worden gebracht van de omvang van het incident en de corrigerende maatregelen die worden genomen. Het managementteam van sendmyjobs zal ook op de hoogte worden gebracht en er zullen stappen worden ondernomen om ervoor te zorgen dat soortgelijke gebeurtenissen in de toekomst worden voorkomen.

Cookies

Zoals bijna alle websites maakt onze website gebruik van cookies om u de best mogelijke ervaring te bieden. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer of mobiele apparaat worden geplaatst wanneer u websites bezoekt.

Onze cookies helpen ons om :

 • ervoor zorgen dat onze website werkt zoals u verwacht;
  uw instellingen onthouden tijdens en tussen bezoeken;
  de snelheid/veiligheid van onze website verbeteren;
  als u dat wilt, om u in staat te stellen pagina's te delen op sociale netwerken zoals Facebook, Linkedin, enz;
  onze website voortdurend voor u verbeteren.

We gebruiken geen cookies om :

 • gevoelige informatie verzamelen (zonder uw uitdrukkelijke toestemming);
  uw gegevens doorgeven aan advertentienetwerken;
  uw persoonlijke gegevens doorgeven aan derden;

Cookies van derden

Onze website bevat, zoals de meeste websites, functies die door derden worden aangeboden. Als u deze cookies deactiveert, zullen de functies die door deze derden worden aangeboden waarschijnlijk veranderen.

Geef ons toestemming om cookies te gebruiken

Als de instellingen van de browser die u gebruikt om deze website te bekijken zodanig zijn aangepast dat cookies worden geaccepteerd, gaan wij ervan uit dat dit, en uw voortgezette gebruik van onze website, betekent dat u ons gebruik van cookies accepteert. Als u cookies op onze site wilt verwijderen of niet wilt gebruiken, kunt u cookies uitschakelen door uw browserinstellingen aan te passen, maar dit zal waarschijnlijk betekenen dat onze site niet meer werkt zoals u verwacht.

Uw bezorgdheid over cookies kan te maken hebben met zogenaamde "spyware". In plaats van het uitschakelen van cookies in uw browser, kunt u merken dat als de instellingen van de browser die u gebruikt om deze website te bekijken worden aangepast om cookies te accepteren, wij dit, en uw voortdurende gebruik van onze website, opvatten als dat u ons gebruik van cookies accepteert. Als u cookies op onze site wilt verwijderen of niet wilt gebruiken, kunt u cookies uitschakelen door uw browserinstellingen aan te passen, maar dit zal waarschijnlijk betekenen dat onze site niet meer werkt zoals u verwacht. Anti-spyware software bereikt hetzelfde doel door cookies die als invasief worden beschouwd automatisch te verwijderen.

Klachten

We hopen dat dit nooit nodig zal zijn, maar als u een klacht wilt indienen over de verwerking van uw persoonlijke gegevens, stuur dan een e-mail met de details van uw klacht naar info@sendmyjobs.com. We zullen elke klacht die we ontvangen onderzoeken en beantwoorden. U kunt ons ook schrijven op het volgende adres

TopiTopa S.R.L. (sendmyjobs)

Tervurenlaan 266E Bte9

1150 Brussel

sendmyjobs verbindt zich ertoe u binnen een maand na ontvangst van uw aanvraag te antwoorden om u te informeren:

 • De stappen die zijn ondernomen om positief op je verzoek te reageren, of ;
 • In meer complexe situaties, de noodzaak om de deadline voor het reageren op je verzoek te verlengen en de reden voor de verlenging, of ;
 • waarom we uw verzoek weigeren. In dit geval hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit.

Wijzigingen in ons privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen in dit Handvest. Wijzigingen zullen op deze pagina worden gepubliceerd en, indien van toepassing, zal u via e-mail op de hoogte worden gebracht. We nodigen je uit om regelmatig te kijken of er updates of wijzigingen zijn in dit Charter.

Toepasselijk recht en jurisdictie

Dit Charter wordt beheerst door Belgisch recht. Elk geschil met betrekking tot de interpretatie of uitvoering van dit Charter valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel.

Gebruiksvoorwaarden

Artikel 1. Toepassingsgebied
1.1. Deze gebruiksvoorwaarden (hierna de "Algemene Gebruiksvoorwaarden") zijn van toepassing op alle relaties tussen de naamloze vennootschap TOPITOPA, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Tervurenlaan 266 E, bus 9, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0761.773.365 (hierna "sendmyjobs") en de gebruiker van de website www.sendmyjobs.com (hierna de "Website") (hierna gezamenlijk de "Partijen" en individueel de "Partij") in de versie die van kracht is op het moment van de creatie van een account door de gebruiker van de Website.
1.2. Voor de toepassing van de Algemene Gebruiksvoorwaarden wordt elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die toegang heeft tot de Website geacht een gebruiker van de Website te zijn, ongeacht of hij of zij een betaalde of gratis account op de Website heeft aangemaakt. Gebruikers van de Website met een account zijn verantwoordelijk voor de naleving van de Algemene Gebruiksvoorwaarden door elke natuurlijke of rechtspersoon die via hun account verbinding maakt met de Website.
1.3. Onverminderd de eventuele toepassing van de algemene voorwaarden van sendmyjobs, zijn alleen de Algemene Gebruiksvoorwaarden van toepassing, met uitsluiting van eventuele algemene of specifieke voorwaarden van de gebruiker van de Website die sendmyjobs niet uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard, waarbij elke stilzwijgende aanvaarding van de algemene of specifieke voorwaarden van een gebruiker door sendmyjobs is uitgesloten.
1.4. Het gebruik van de Website is voorbehouden aan meerderjarige personen. Gebruikers van de Website verklaren meerderjarig te zijn.
1.5. Elke wijziging van de Algemene Gebruiksvoorwaarden zal (naar keuze van sendmyjobs) per e-mail of via de Website aan de gebruiker van de Website worden meegedeeld. Indien de gebruiker van de Website niet wenst in te stemmen met dergelijke wijzigingen, kan hij het gebruik van de Website stopzetten en/of zijn account verwijderen.
Artikel 2. Diensten
sendmyjobs maakt het mogelijk voor (i) gebruikers met een account om een vacature te plaatsen en te creëren die online zal worden gepubliceerd, en (ii) de publicatie van vacatures op de Website (de "Diensten"). Deze Diensten worden verleend via de Internetsite.
Artikel 3. Website en toegang
3.1. De gebruiker van de Website zal ervoor zorgen dat hij/zij een voldoende sterk wachtwoord opgeeft voor zijn/haar account en dit geheim houdt. sendmyjobs zal ervoor zorgen dat de Website geen ongeautoriseerde toegang toestaat. sendmyjobs kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade geleden door een gebruiker van de Website en/of een derde partij als gevolg van onvoldoende bescherming.
3.2. Indien de gebruiker van de Website vreest of weet dat zijn wachtwoord bekend is bij een derde partij, is de gebruiker verplicht dit onmiddellijk te veranderen. Indien ongeoorloofde toegang wordt vastgesteld, zal de gebruiker van de Website sendmyjobs onmiddellijk op de hoogte brengen, voor zijn volledige informatie, via de Website, per e-mail naar het sendmyjobs e-mailadres (info@sendmyjobs.com) of per aangetekende post naar het postadres vermeld in artikel 1.
Artikel 4. Ingevoerde en/of geplaatste informatie
4.1. De gebruiker van de Website verbindt zich ertoe (i) correcte, oprechte, volledige en actuele informatie te verstrekken, (ii) één account aan te maken en deze uitsluitend te gebruiken voor zijn/haar eigen voordeel, en (iii) te goeder trouw te handelen op de Website.
4.2. De gebruiker van de Website zal zich onthouden van (i) het plaatsen en/of aanbieden op de Website van inhoud die onnauwkeurig, onvolledig, misleidend, illegaal, beledigend of anderszins schadelijk is voor andere gebruikers van de Website, voor derden en/of voor sendmyjobs, (ii) het importeren van een virus of een kwaadaardige code, programma of ander computerhulpmiddel, en (iii) het handelen op een wijze die de goede werking of het uiterlijk van de Website zou kunnen uitschakelen, overbelasten of belemmeren.
4.3. De gebruiker van de Website blijft eigenaar van alle informatie die hij verstrekt of plaatst op de Website, met dien verstande dat, indien de informatie beschermd is door intellectuele eigendomsrechten, de gebruiker van de Website sendmyjobs een niet-exclusieve, overdraagbare, sublicentieerbare, vrije en wereldwijde licentie verleent om de informatie die de gebruiker van de Website verstrekt via de Diensten en de diensten van andere personen te gebruiken, kopiëren, wijzigen, verspreiden, publiceren en verwerken, zonder verdere toestemming, kennisgeving en/of vergoeding.
4.4. Onverminderd artikel 6.3, indien sendmyjobs van mening is dat door de gebruiker van de Website verstrekte of geplaatste informatie ongepast, beledigend en/of misleidend is, heeft sendmyjobs het recht deze informatie op eigen initiatief en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen en/of te verwijderen. Indien van toepassing, zal de gebruiker van de Website een kennisgeving ontvangen na de wijziging of verwijdering van deze informatie.
Artikel 5. Aansprakelijkheid
5.1. De aansprakelijkheid van sendmyjobs is beperkt tot grove nalatigheid en fraude. Zonder de algemeenheid van het voorgaande te beperken, kan sendmyjobs niet aansprakelijk worden gesteld voor (i) een tijdelijke of definitieve onderbreking van de Diensten of een tijdelijke of definitieve vermindering van de kwaliteit van de Diensten, (ii) informatie geplaatst of verstrekt door gebruikers van de Website die onnauwkeurig, onvolledig, misleidend, illegaal, beledigend of anderszins schadelijk kan zijn, of (iii) het downloaden van een bestand, code, programma of ander kwaadaardig computerhulpmiddel geüpload naar de Website door een andere gebruiker.
5.2. sendmyjobs kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige indirecte schade, materieel of immaterieel, enige provisie, winstderving, verlies van gegevens, inkomsten, winst, kansen en/of cliënteel, verlies van zakelijke vooruitzichten, verhoging van kosten of onvoldoende vermindering van voorziene besparingen, ongeacht of deze schade voorzienbaar is of niet.
5.3. De gebruiker van de Website vrijwaart sendmyjobs tegen alle kosten, vergoedingen, schade, acties, uitgaven en procedures die door derden worden gevorderd of ingesteld en die het gevolg zijn van zijn daden, fouten of nalatigheid.
5.4. In elk geval, in geval van aansprakelijkheid van sendmyjobs, zal het bedrag verschuldigd door TopiTopa S.R.L. (hoe ook gekwalificeerd) niet meer bedragen dan [1.500] EUR, inclusief alle taksen en kosten.
Artikel 6. Schrapping van de rekening
6.1. Gebruikers van de Website kunnen te allen tijde hun account verwijderen.
6.2. In geval van verwijdering van de account van de gebruiker van de Website, verbindt sendmyjobs zich ertoe alle informatie te verwijderen die door de gebruiker op de Website werd ingevoerd of geplaatst op voorwaarde dat (i) de gebruiker dergelijke informatie niet heeft ingevoerd en/of openbaar heeft gemaakt en (ii) geen derde partij dergelijke informatie heeft gekopieerd, gedeeld of opgeslagen.
6.3. sendmyjobs behoudt zich het recht voor om de account van een gebruiker van de website te verwijderen in geval van schending van de Algemene Gebruiksvoorwaarden of, indien van toepassing, van de algemene voorwaarden van diensten van sendmyjobs. TopiTopa S.R.L. zal in dergelijke gevallen geen enkele schadevergoeding betalen.
6.4. Clausule 5, Clausule 7, Clausule 8, Clausule 9, Clausule 10, Clausule 14, Clausule 15, Clausule 16, Clausule 17 en Clausule 18 blijven van kracht nadat de account van de gebruiker (om welke reden dan ook) van de Website is verwijderd.
Artikel 7. Vorderingen en klachten
7.1. Voor elke klacht of claim in verband met de Website en/of de Algemene Gebruiksvoorwaarden zal de gebruiker van de Website gedurende een periode van minstens twee weken, tenzij sendmyjobs anders aangeeft, trachten een oplossing te vinden met sendmyjobs via de Website of door gebruik te maken van de volgende contactgegevens: 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Tervurenlaan 266 E, bus 9 (e-mailadres: info@sendmyjobs.com).
7.2. Bij gebrek aan overeenstemming wordt de gebruiker van de Website uitgenodigd om een beroep te doen op een onafhankelijke instantie voor geschillenbeslechting. Een lijst van bevoegde onafhankelijke geschillenbeslechtingsinstanties is beschikbaar op de website van de Europese Unie: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.adr. show2.
Artikel 8. Geen garantie
sendmyjobs geeft geen garanties met betrekking tot de Diensten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, garanties met betrekking tot (i) de ononderbroken werking van de Diensten, (ii) de resultaten van campagnes en ander gebruik van de Diensten.
Artikel 9. Intellectuele eigendomsrechten
Het materiaal, auteursrechten, modellen en ontwerpen, alle licenties en andere rechten om intellectueel eigendom te gebruiken, alle overdraagbare licenties en vergunningen, processen en gegevens, technische documentatie met betrekking tot het voorgaande en alle andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website en, in het algemeen, alle documentatie of informatie met betrekking tot de applicaties, programma's en gegevens van sendmyjobs zijn en blijven eigendom van sendmyjobs.
Artikel 10. Persoonsgegevens
sendmyjobs zet zich in voor het beschermen en respecteren van de persoonlijke gegevens die zij verzamelt en verwerkt in overeenstemming met haar Privacybeleid dat hier beschikbaar is: https://topitopa.com/terms-and-conditions/
Artikel 11. Overdracht van rechten en verplichtingen
11.1. De gebruiker van de Website mag zijn account of zijn rechten en/of plichten die voortvloeien uit de Algemene Gebruiksvoorwaarden niet geheel of gedeeltelijk overdragen aan derden, tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming van TopiTopa. Elke overdracht (in de ruimste zin) door de gebruiker van de website in strijd met deze clausule zal nietig en onafdwingbaar zijn, onverminderd alle andere rechten van sendmyjobs met betrekking tot dergelijke inbreuk.
11.2. sendmyjobs heeft het recht om haar rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de Algemene Gebruiksvoorwaarden geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden, zonder toestemming van de gebruiker van de Website.
Artikel 12. Onderaanneming

sendmyjobs behoudt zich het recht voor om een of meer onderaannemers aan te stellen om alle of een deel van de verplichtingen uit te voeren die voortvloeien uit of verband houden met de Algemene Gebruiksvoorwaarden en/of het onderhoud, beheer en de toegang tot de Website.
Artikel 13. Overmacht
13.1. Geen van beide Partijen kan aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, direct of indirect, geleden door de andere Partij indien het niet nakomen van haar contractuele verplichtingen het gevolg is van overmacht.
13.2 Indien de overmacht echter langer dan een maand duurt, heeft elk van de Partijen het recht om de account van de gebruiker van de Website te verwijderen zonder aansprakelijkheid of schadevergoeding. Als de verwijdering op initiatief van sendmyjobs gebeurt, verbindt sendmyjobs zich ertoe de gebruiker van de Website zo snel mogelijk op de hoogte te brengen.
13.3. Gevallen van overmacht zijn onvoorziene omstandigheden die van dien aard zijn dat zij de nakoming van de verplichtingen uit de Algemene Gebruiksvoorwaarden verhinderen of onevenredig kostbaar en/of bezwaarlijk maken in die mate dat van de andere Partij redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat zij de verplichtingen uit de Algemene Gebruiksvoorwaarden nakomt. In het bijzonder worden de volgende gebeurtenissen (of de gevolgen die voortvloeien uit de volgende gebeurtenissen) beschouwd als gevallen van overmacht: staking, bedrijfszetel, epidemie of pandemie, tekorten of faillissement van een of meer leveranciers van TopiTopa S.R.L., natuurramp, blokkering van de communicatie of tijdelijke onmogelijkheid van gedeeltelijk of volledig gebruik van de website als gevolg van problemen met de hosting of serviceprovider, of wettelijke of administratieve beperkingen.
Artikel 14. Kennisgeving
Zonder afbreuk te doen aan andere methoden van kennisgeving, erkent de gebruiker van de Website dat elke kennisgeving door sendmyjobs via de Website rechtsgeldig is gedaan en tegen hem/haar kan worden afgedwongen.
Artikel 15. Scheidbaarheid
Indien een bepaling van de Algemene Gebruiksvoorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig of niet-afdwingbaar wordt verklaard op grond van een bepaling van het toepasselijk recht, wordt deze bepaling als ongeschreven beschouwd en heeft deze nietigheid of niet-afdwingbaarheid geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen van de Algemene Gebruiksvoorwaarden. In dit geval wordt de betreffende clausule vervangen door een geldige clausule die de oorspronkelijke intentie van de Partijen zo dicht mogelijk benadert.
Artikel 16. Taal
De algemene gebruiksvoorwaarden zijn opgesteld in het Frans en kunnen vertaald worden door TopiTopa S.R.L. In geval van tegenstrijdigheid of discrepantie tussen de vertaling en de Franse versie, heeft de Franse versie voorrang.
Artikel 17. Ontheffingen
17.1. Het verzuim of de vertraging van een Partij om gebruik te maken van een recht op grond van de Algemene Gebruiksvoorwaarden of van een schending door de andere Partij kan in geen geval worden beschouwd als, of het effect hebben van, een definitieve afstand door die Partij van haar recht om later gebruik te maken van dat recht of die schending, tenzij anders is bepaald in de Algemene Gebruiksvoorwaarden en tenzij het een recht betreft dat is onderworpen aan een tijdslimiet op straffe van uitsluiting.
17.2. Evenzo sluit de gedeeltelijke uitoefening van een recht de latere uitoefening van een aanvullend recht niet uit.
Forumkeuze en toepasselijk recht
Elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met de Gebruiksvoorwaarden zal worden beslecht door de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel en, indien van toepassing, door de Vrederechter van Brussel, 2e kanton, die de Belgische wetgeving toepast.

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepassingsgebied
1.1. Deze algemene voorwaarden van dienstverlening (hierna de "Algemene Voorwaarden van dienstverlening") zijn van toepassing op alle commerciële relaties tussen de naamloze vennootschap TOPITOPA, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Tervurenlaan, 266 E, bus 9, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0761.773.365 (hierna "sendmyjobs") en de klant (hierna gezamenlijk de "Partijen" en individueel de "Partij") in de versie die van kracht is op het ogenblik van de inschrijving van de klant op de website www.sendmyjobs.com (hierna de "Website") of, in voorkomend geval, van elke latere bestelling.
1.2. De Algemene Voorwaarden van Diensten en het bestelformulier, eenmaal verwerkt door TopiTopa S.R.L., vormen een contractueel geheel (hierna het "Contract"). Zonder afbreuk te doen aan de toepassing van de algemene gebruiksvoorwaarden van sendmyjobs, zijn enkel deze Algemene Dienstenvoorwaarden van toepassing, met uitsluiting van de algemene of bijzondere voorwaarden van de klant die sendmyjobs niet uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard, en elke stilzwijgende aanvaarding van de algemene of bijzondere voorwaarden van de klant door sendmyjobs wordt uitgesloten.
1.3. De Diensten (zoals gedefinieerd in artikel 3) zijn voorbehouden aan ondernemingen in de zin van artikel I.1, 1° van de COB. De klant erkent dat hij voldoet aan de definitie van artikel I.1, 1° van de COB.
1.4. Elke wijziging van de Algemene Voorwaarden van Diensten zal (naar keuze van sendmyjobs) per e-mail of via de Website aan de klant worden meegedeeld. Indien de klant niet akkoord wenst te gaan met dergelijke wijzigingen, kan hij de Overeenkomst beëindigen in overeenstemming met artikel 5.

Artikel 2. Interpretatie
2.1. De titels van de artikelen in de Algemene voorwaarden voor diensten hebben geen rechtsgevolgen en mogen niet worden gebruikt om ze te interpreteren.
2.2. Alle termijnen die in de Algemene voorwaarden voor dienstverlening worden vermeld, worden berekend van middernacht tot middernacht. Ze beginnen op de dag die volgt op de dag waarop de gebeurtenis die de termijn in kwestie doet ingaan, zich heeft voorgedaan. De vervaldatum wordt meegerekend in de termijn.
2.3 Als de vervaldatum op een zaterdag, zondag of wettelijk erkende feestdag in België valt, wordt de vervaldatum verlengd tot de eerstvolgende werkdag.

Artikel 3. Diensten en prijzen
3.1. sendmyjobs stelt klanten met een gratis account in staat om een of meer vacatures op de Website te plaatsen, te creëren en in te voegen. (de "Diensten").
3.2. De presentatie van de Diensten, in welke vorm dan ook, is louter indicatief en houdt geen formeel aanbod of verbintenis in. De Overeenkomst zal pas als gesloten worden beschouwd vanaf het moment dat de bestelling van de klant uitdrukkelijk werd bevestigd door sendmyjobs.
3.3. De klant neemt een stilzwijgend verlengbaar maandelijks/jaarlijks abonnement. De keuze wordt door de klant gemaakt op het bestelformulier.
3.4. Diensten worden op jaar- of maandbasis afgenomen, met dien verstande dat deze keuze door de klant wordt gemaakt op het bestelformulier.
3.5. De prijzen zijn vast en kunnen niet worden gewijzigd op verzoek van de Klant, van welke aard dan ook. Er wordt door de Onderneming niet onderhandeld of onderhandeld. Er wordt evenmin een prorata toegepast afhankelijk van het moment waarop de Klant zich inschrijft op de Dienst op de Site.
3.6. Deze abonnementsformules zijn beschikbaar voor beperkte periodes van een maand of een jaar, en worden automatisch verlengd. De Klant kan de automatische verlenging van zijn abonnement activeren en deactiveren in zijn Privé Privé Ruimte. De Klant kan zijn abonnement op elk moment opzeggen of automatische verlenging deactiveren door in te loggen op zijn Privéruimte voor professionals. Als de Klant zijn abonnement opzegt, heeft hij geen toegang meer tot de betaalde diensten die beschikbaar zijn op de Site, maar zijn gebruikersaccount blijft geopend.

Artikel 4. Facturen en betalingsvoorwaarden
4.1. De Diensten worden gefactureerd (i) jaarlijks, in het geval van een jaarabonnement, of (ii) maandelijks, in het geval van een maandabonnement.
4.2. Abonnementen zijn vooraf betaalbaar en beginnen onmiddellijk na validatie van de betaling op de Site door de Klant.
4.3. De Klant kan online betalen via het platform dat beschikbaar is op de Site, met een kredietkaart of een ander beschikbaar betaalmiddel.
4.4. Zodra de betalingstransactie is aanvaard, stuurt het Bedrijf de Klant een bevestiging van het abonnement, samen met de betreffende factuur.

Duur en uitdoving
5.1. De Overeenkomst treedt in werking op de datum van bevestiging door sendmyjobs van het bestelformulier.
5.2. Het Contract wordt afgesloten voor opeenvolgende periodes, zonder maximum, van één jaar in het geval van een jaarabonnement of één maand in het geval van een maandabonnement. Beide partijen kunnen het Contract op elk moment opzeggen, met dien verstande dat de opzegging van kracht wordt aan het einde van de lopende periode zonder dat de klant recht heeft op welke terugbetaling dan ook.
5.3. Sendmyjobs kan, in geval van een ernstige inbreuk door de klant, de Overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen, zonder opzegtermijn of schadevergoeding, en zonder dat een ingebrekestelling of gerechtelijke toestemming vereist is. Zonder afbreuk te doen aan de algemeenheid van het voorgaande en het begrip ernstige inbreuk, worden als ernstige inbreuk beschouwd: (i) elke inbreuk op de algemene gebruiksvoorwaarden van sendmyjobs, (ii) elke inbreuk op artikel 10.1, (iii) niet-betaling van een factuur van sendmyjobs, ondanks ingebrekestelling tot betaling binnen 8 dagen.
5.4. Elke opzegging of beëindiging kan ook geldig worden gedaan via de Website of per e-mail.
5.5. Clausule 6, Clausule 7, Clausule 8, Clausule 14, Clausule 15, Clausule 16, Clausule 17 en Clausule 6 blijven van kracht na beëindiging van het Contract, om welke reden en in welke vorm dan ook.

Artikel 6. Aansprakelijkheid
6.1. De aansprakelijkheid van TopiTopa S.R.L. is beperkt tot grove nalatigheid en fraude. Zonder de algemeenheid van de voorgaande ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DIENSTEN te beperken, kan sendmyjobs niet aansprakelijk worden gesteld voor (i) een permanente of tijdelijke onderbreking van de Diensten of een permanente of tijdelijke vermindering van de kwaliteit van de Diensten of (ii) enige informatie geplaatst of verstrekt door gebruikers van de Website die onnauwkeurig, onvolledig, misleidend, illegaal, beledigend of anderszins schadelijk kan zijn.
6.2. sendmyjobs kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige indirecte schade, materieel of immaterieel, enige provisie, winstderving, verlies van gegevens, inkomsten, winst, kansen en/of cliënteel, verlies van zakelijke vooruitzichten, verhoging van kosten of onvoldoende vermindering van voorziene besparingen, ongeacht of deze schade voorzienbaar is of niet.
6.3 Klant vrijwaart TopiTopa S.R.L. tegen alle kosten, vergoedingen, schade, acties, uitgaven en procedures die door derden worden gevorderd of ingesteld en die het gevolg zijn van het handelen, de fouten of de nalatigheid van Klant.
6.4 In ieder geval, indien TopiTopa S.R.L. aansprakelijk wordt gesteld uit hoofde van de Overeenkomst, kan het door TopiTopa S.R.L. ter zake te betalen bedrag (hoe ook omschreven) niet meer bedragen dan [1.500] EUR, inclusief alle belastingen en kosten.

Artikel 7. Geen garantie
sendmyjobs geeft geen garanties met betrekking tot de Diensten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, garanties met betrekking tot (i) de ononderbroken beschikbaarheid van de Diensten, (ii) de nauwkeurigheid van kandidaatinformatie (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, sollicitaties, kandidaat-identiteiten, aanbevelingen, connecties en referenties), (iii) de informatie waarop de categorieën voor weergavetargeting zijn gebaseerd (bijvoorbeeld informatie over het gebruikersprofiel van de Website), (iv) de resultaten van sollicitatiecampagnes en ander gebruik van de Diensten.

Artikel 8. Persoonsgegevens
sendmyjobs verbindt zich ertoe de persoonsgegevens die het verzamelt en verwerkt te beschermen en te respecteren overeenkomstig zijn Privacybeleid dat beschikbaar is via de link:https://topitopa.com/fr/conditions-generales

Artikel 9. Verzamelen van bewijsmateriaal
De Onderneming kan de mening en getuigenis van de Klant over de Site en het afgesloten abonnement verzamelen om de kwaliteit ervan te verbeteren en de Site te promoten bij potentiële toekomstige klanten. De Onderneming verbindt zich ertoe de toestemming van de Klant te verkrijgen voor referenties waarin de gegevens van de Klant uitdrukkelijk worden vermeld. Het staat de Klant te allen tijde vrij om een dergelijke getuigenis te weigeren. In geval van aanvaarding, wordt de Klant door de Onderneming verzocht om zijn formeel akkoord schriftelijk te geven. Getuigenissen die door de Onderneming worden verzameld, kunnen worden gebruikt voor documentatie- of referentiedoeleinden.

Artikel 10. Overdracht van rechten en verplichtingen
10.1. Het is Klant niet toegestaan zijn rechten en/of verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TopiTopa. Overdracht (in de ruimste zin) door Klant in strijd met dit artikel is nietig en niet afdwingbaar, onverminderd de overige rechten van TopiTopa ter zake van deze inbreuk.
10.2. TopiTopa S.R.L. heeft het recht haar rechten en verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen zonder toestemming van de klant. In dat geval zal sendmyjobs de klant zo snel mogelijk op de hoogte brengen (in de vorm die hij verkiest).

Artikel 11. Onderaanneming
TopiTopa S.R.L. behoudt zich het recht voor om één of meerdere onderaannemers aan te stellen om het Contract geheel of gedeeltelijk uit te voeren.

Artikel 12. Overmacht
12.1. Geen van beide partijen kan aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, direct of indirect, die de andere partij lijdt als de niet-nakoming van haar contractuele verplichtingen het gevolg is van een geval van overmacht. De som verplichtingen worden niet beïnvloed door een geval van overmacht.
12.2. Als de overmacht echter langer dan een maand duurt, heeft elk van de Partijen het recht om het Contract te beëindigen zonder enige aansprakelijkheid of schadevergoeding.
12.3. Gevallen van overmacht zijn onvoorziene omstandigheden die van dien aard zijn dat ze de uitvoering van het Contract verhinderen of onevenredig kostbaar en/of moeilijk maken in die mate dat van de andere Partij redelijkerwijs niet kan worden verwacht het Contract strikt na te leven. De volgende gebeurtenissen (of gevolgen die voortvloeien uit de volgende gebeurtenissen) worden daarom beschouwd als gevallen van overmacht: staking, bedrijfsbezetting, epidemie of pandemie, tekorten of faillissement van een of meer van de leveranciers van TopiTopa, natuurramp, blokkering van de communicatie of tijdelijke onmogelijkheid van gedeeltelijk of volledig gebruik van de Website als gevolg van problemen met de hosting of serviceprovider, of wettelijke of administratieve beperkingen.

Artikel 13. Kennisgeving
Zonder afbreuk te doen aan andere methoden van kennisgeving, erkent de klant dat elke kennisgeving door sendmyjobs via de Website geldig en bindend voor hem is.

Artikel 14. Scheidbaarheid
Indien een bepaling van het Contract geheel of gedeeltelijk nietig of onuitvoerbaar wordt verklaard op grond van een bepaling van het toepasselijk recht, wordt deze bepaling als ongeschreven beschouwd en deze nietigheid of onuitvoerbaarheid heeft geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen van het Contract. In dit geval zal de betreffende clausule worden vervangen door een geldige clausule die de oorspronkelijke intentie van de Partijen zo dicht mogelijk benadert.

Artikel 15. Taal
De algemene dienstenvoorwaarden zijn in het Frans opgesteld en kunnen door TopiTopa S.R.L. vertaald worden. In geval van tegenstrijdigheid of discrepantie tussen de vertaling en de Franse versie, heeft de Franse versie voorrang.

Artikel 16. Verklaring van afstand
16.1 Geen verzuim of vertraging door een Partij om een recht uit hoofde van het Contract of een schending door de andere Partij af te dwingen zal worden beschouwd of het effect hebben van een definitieve afstand door die Partij van een later recht of schending, tenzij anders bepaald in het Contract en behalve in het geval van een recht dat onderworpen is aan een tijdslimiet op straffe van executie.
16.2. Evenzo staat de gedeeltelijke uitoefening van een recht de latere uitoefening van een aanvullend recht niet in de weg.

Artikel 17. Forumkeuze en toepasselijk recht
Elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met het Contract zal worden beslecht door de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel en, in voorkomend geval, door de Vrederechter van Brussel, 2e kanton, die het Belgisch recht toepast.

nl_BE
Scroll naar boven